Мнения за работните места и работодателите, които обичаме и мразим

написано 07.09.2012г. събота в 13:47
мнение от
отношение бивш служител
към обект/отдел vytreshni linii
в град София

Р Е Ш Е Н И Е №….гр. С., 05.04.2012 г. В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А С. районен съд, ІІ-ро гражданско отделение, 74-ти граждански състав, в публично заседание на двадесет и четвърти февруари през две хиляди и дванадесета година в състав:РАЙОНЕН СЪДИЯ: Атанас Николовпри секретаря Мая Каргова, като разгледа докладваното от районния съдия гр. д. № 41 203 по описа за 2011 г., за да се произнесе съобрази следното:Производството е образувано по обективно съединени искове с правна квалификация чл.128, т.2 от КТ, съединен с иск по чл.86 от ЗЗД, и иск по чл.224, ал.1 от КТ.В исковата молба се твърди, че ищецът П. Л. П. на 15.06.2009 г. е сключил трудов договор с ответната страна, по силата на който изпълнявал длъжността „шофьор на автобус” при уговорено общо месечно възнаграждение в размер на 263,12 лв. Заявява се, че поради незаплащане на дължимото възнаграждение за периода юни 2009 г. – декември 2010 г. в общ размер на 4 999,28 лв., трудовото правоотношение между страните е било прекратено със Заповед № 278/20.12.2010 г. на основание чл.325, т.1 от КТ. Твърди се, че дължимата сума за трудово възнаграждение не е заплатена, поради което ищецът моли ответната страна да бъде осъдена да му заплати следните суми: 4 999,28 лв. – неплатено трудово възнаграждение за периода от м.06.2009 г. до м.12.2010 г.; 855,00 лв. – мораторна лихва за забава върху дължимата главница; 263,12 лв. – обезщетение за неизползван платен годишен отпуск; законната лихва върху претендираните суми от датата на завеждане на исковата молба до окончателното изплащане, както и направените по делото разноски.В рамките на едномесечния срок е постъпил отговор. В него се възразява срещу основателността на предявените искове. Твърди се, че претендираната на основание чл.128, т.2 от КТ сума следва да бъде формирана на база нетния размер на месечното трудово възнаграждение на ищеца, дължимо след изплащането на законоустановените удръжки от работодателя. Ответната страна заявява, че за месеците ноември – декември 2009 г. и юли – ноември 2010 г. ищецът е получил дължимото му се трудово възнаграждение заедно с изплатени командировъчни пари за командировки в страната. Посочва се, че за процесния период ищецът е получил и сумата от 2 131,85 лв., представляваща командировъчни пари за командировки в чужбина. Съгласно заповед на управителя на ответното дружество всички изплатени командировъчни пари за командировки в чужбина, надвищаващи размера, определен с Наредбата за служебните командировки и специлизации в чужбина, следвало да се считат за изплатено трудово възнаграждение на служителите. С оглед посоченото ответникът прави възражение за прихващане на евентуални негови задължения към ищеца за сумата от 653,25 лв., представляваща надплатени командировъчни пари. Ответното дружество не оспорва ищцовата претенция по чл.224, ал.1 от КТ и я признава изцяло в претендирания размер.В с. з. ищецът не се явява и не се представлява.Ответникът, чрез процесуалния си представител, поддържа отговора на исковата молба.От събрания по делото доказателствен материал, съдът прие за установено следното от фактическа страна:На 15.06.2009 г. на основание чл.70, ал.1 от КТ е сключен Трудов договор № 1319/15.06.2009 г. между „Ю. Ивкони” ООД като работодател и П. Л. П. като служител за изпълнението на длъжността „шофьор на автобус” при уговорена основна работна заплата в размер на 260,00 лв. и основен плаген годишен отпуск от 20 дни.Трудовото правоотношение между страните по делото е прекратено със Заповед № 278/20.12.2010 г. на основание чл.325, т.1 от КТ по взаимно съгласие, считано от 21.12.2010 г., като е наредено на служителя да бъде изплатено обезщетение за неизползван платен годишен отпуск от 30 дни.По делото са представени справки за извършените от дружеството – работодател начисления относно трудовите възнаграждения и изплатените на ищеца суми за процесния период.Със Заповед № С-32/28.12.2007 г. и Заповед № С-33/07.01.2008 г. на управителя на ответното дружество е предвидено дневните пари за служебни командировки в чужбина и на територията на страната да се изчисляват и изплащат съгласно размера, посочен в Приложение № 3 към чл.31, ал.1 от НСКСЧ, съответно – в Наредбата за служебните командировки в страната, като всички суми, изплатени на служителите над тези размери да се считат за изплатено трудово възнаграждение.По делото са представени отчети за изпълнени от ищеца автобусни превози по направленията Р. – Букурещ – Каламата и С. – В. – Неаопол в периода от 09.10.2010 г. до 19.12.2010 г.Съгласно приетите като доказателство по делото извлечения от банкова сметка на ищеца се установява, че ответното дружество му е изплатило дължимото трудово възнаграждение за м. ноември 2009 г. на две части – 100,00 лв., платени на 16.12.2009 г., и 95,86 лв., платени на 30.12.2009 г. На 25.03.2010 г. ответникът е превел трудовото възнаграждение за м. декември 2009 г. Посочените извлечения са представени ведно с Удостоверение № 2238 от 04.07.2011 г. на „БАНКА ДСК” ЕАД.От приетото по делото закллючение на в. л. по назначената съдебно-счетоводна експертиза се установява, че размерът на начисленото брутно трудово възнаграждение на ищеца съгласно разплащателните ведомости за целия процесен период от м.06.2009 г. до м.12.2010 г. е 4 801,08 лв., съответно начисленото нетно възнаграждение е в размер на 3 585,31 лв.

написано 02.08.2012г. петък в 13:05
мнение от
отношение кандидат за работа
към обект/отдел Служител за издаване на пътнически билети
в град Казанлък

Нямам думи от простотията и наглостта на тези хора.Кандидатствах за въпросната длъжност и бях поканена на интервю.Претенциите им са много големи, самочувствието-също, облеклото и държанието като на селски пръчки.Та става дума за следното:Издаване на пътнически билети от офисче в Казанлък на автогарата.На въпроса ми какво е работното време, отговорът беше:Ще го решим!Само да кажа, че досега там е работил друг служител и все пак е имал работно време.Ама казаха ако може от 8.00 до 18.00 ще е най-добре.Питаха ме как ще привлека нови клиенти, какъв тип реклама ще направя за моя сметка?Няма да коментирам това....И от дума на дума стана ясно, че заплащането ще е само на процент от продадените билети, които само за сведение не се продават само в това офисче:))))))))))))Освен това осигуровките ви, както и наема на въпросното офисче и разните му там разходи като ток и вода ви се приспадат от процента.Защо и как не е ясно...Аз даже не можах да повярвам какво чувам!Вас ви водят всъшност като представител в града, на който са дали възможност да предлага продукта.Не са ви работодатели реално, а провеждат интервю и имат изисквания като за фонансов директор.В крайна сметка отказах, защото условията са недопустими.Ако искам да плащам наем , осигуровки и разходи ще работя за себе си, а не за друг  и то на процент...Момичето, което е работило там преди не си е взело парите...

написано 13.06.2012г. четвъртък в 18:49
мнение от
отношение клиент
в град Сливен

Нямам думи, с които бих могла да опиша възмущението си от тази така наречена "фирма" - за мен това по-точно е сбирщина от некадърни и некомпетентни служители. Наложи ми се да пътувам на 11,06,2012г. по направление София - Бургас, автобусът на въпросната организация се развали точно на входа на град Стара Загора, пътниците бяхме оставени бяз никаква информация какво ще се случи, ще ни извози ли друга кола. Нито шофьора беше наясно, нито пък в офиса на така наречената фирма. Понеже чакахме повече от 3 часа при страхотен пек аз си хванх такси и се придвижих до автогара Стара Загора, където в офис на т. нар. фирма поисках да ми бъде възстановена сумата от билета, тъй като те не са си изпълнили задълженията по този в случая вече договор. Беше ми заявено доста грубо, че пари мога да получа само от гишето от където е закупен билета, т. е. да се върна до София и т. н.......... Казаха ми също, че щом не съм доволна от услугите им, то повече да не ги използвам.


И това е , до кога ще се подиграват с хората и трябва ли някой да умре, за да се обърне адекватно внимание, аз на този въпрос отговор не мога да дам, но дано да има някой, който може да го направи, защото е тъжно в 21 век,в страна членка на ЕС да продължават да съществуват подобни така наречени фирми.

Заплащане
Уважение
Привилегии
Фирмена сигурност
Натоварване
Потенциал
Местоположение
Колеги
Работна среда
написано 08.06.2012г. събота в 13:32
мнение от
отношение клиент
в град София

Не съм от хората, които се обясняват, правят проблеми или вдигат скандали. Предпочитам човешкото отношение и при други обстоятелства не бих си позволила да пиша, но този път не се сдържах. Какво да ви кажа, аз дори не стигнах до заветното пътуване, тъй като още на самата каса 11 на Централна автогара се държаха достатъчно арогантно и грубо. Отивам аз вчера на 07.06.2012 и като по-позната фирма решавам да се спра на Юнион-Ивкони. Започнах да разглеждам дестинациите им, при което жената на касата ме попита за къде съм. В отговор аз я попитах дали имат билети София- Созопол и вместо мило и любезно да ми каже не все още няма, тя ме попита в колко часа, което ме навежда на мисълта, че все пак билети до Созопол има. Каза ми тя въпросните часове, след което аз си закупих билета. Две крачки след това погледнах за всеки случай и на него пишеше София-Бургас. Върнах се да попитам защо пише Бургас и дали автобусът не минаа първо през Созопол, при което получих грубия отговор: " Автобусът е до Бургас, не минава през Созопол". Заявих й, че аз съм поискала билет до Созпол, а не до Бургас, а тя ми отвърна, че изобщо не била казала нищо за Созопол. След това помолих да върна билета и съответно да си получа заплатената сума, но тя категорично отказа и си пое следващия клиент. Притесних се, не знаех какво да правя и все пак погледнах отзад на билета пишеше, че мога да го анулирам до 24 часа преди отпътуване без удръжка. А и забравих да спомена, че през цялото време трябваше да и привличам вниманието, тъй като на работното си място в кабинката тя си говореше с друга жена и едва ли не беше възмутена защо и прекъсвам лафмоабета. Какво се получава в крайна сметка- грубо отношение към клиента, лъжа и неизпълнение на услуга, която е вписана, че може да бъде извършена. Връщах се още два пъти докато я намеря, но я нямаше и днес сутринта преди да изтекат 12 часа от отпътуването я намерих, казах, че искам да си анулирам билета и тя го направи при положение, че предния ден ме излъга само и само да си купя билет и ми отказа да ми го анулира. И днес вместо да ми върне цялата сума, тя ми взе 30% от нея, а в билета ясно пише, че преди да изтекат 12 часа се взимат едва 10%, да не говорим, че аз предишния ден щях да си получа и цялата сума. За едните 30% ли беше грубото отношение и нежеланието й да ме обслужи като клиент. Обидена съм и от отношението й, и от некоректността й, и очевидно от некомпетентността й. Надявам се, че това писмо ще достигне го някой по-висшестоящ и ще предприеме мерки, защото вие губите клиентите си. Не само, че си анулирах билета, но и за в бъдеще не смятам да използвам вашата услуга никога повече.

Заплащане
Уважение
Привилегии
Фирмена сигурност
Натоварване
Потенциал
Местоположение
Колеги
Работна среда
написано 07.06.2012г. петък в 18:58
мнение от
отношение настоящ служител
в град Петрич

безкрайно съм възмутен от шофьора на автобус по направление софия - петрич, който пътува на 04.06.2012г., тръгващ от централна автогара - гр. софия в 12:00 ч., както и от стюардесата, която отговаряше толкова изкуствено и механично, нали работата й е да е в услуга на клиента, а тя не стиг, че работи със скоростта на охлюв, ами толкова надменна, за шофьора да не говорим, открито обиждаше пътниците, също така автобусът приличаше на боклучарник нямаше климатик при 30 градусова жега - не бих използвал никога повече услугите на тази фирма. крайно високомерни и неучтиви служители - като се почне още от гишето за продажба на билети!!!!!!!!!!!!!!

написано 21.02.2012г. сряда в 20:03
мнение от
отношение бивш служител
в град София

Ти не четеш ли какви са, или? Негативни и от клиенти на фирмата, и от служители! В тази фирма пари не дават, който започне само му се трупат пари, които му дължат и надали някога ще вземе.


Това е истината!


Но иначе можеме да спонсорираме волейболен отбор, да си пускаме реклами и какво ли още не...


Хора, не започвайте работа в тази фирма, иначе после много ще ви е яд, че не сте ме послушали!

Заплащане
Уважение
Привилегии
Фирмена сигурност
Натоварване
Потенциал
Местоположение
Колеги
Работна среда
написано 08.02.2012г. четвъртък в 12:17
мнение от
отношение кандидат за работа

До колкото виждам изобилства с негативни мнения на недоволни клиенти, но сайта все пак е "БГ работодател" , а не форум за клиентски впечатления. Моля някой да сподели към настоящия момент , какви са впечатленията му от тази компания като работодател?

написано 07.02.2012г. сряда в 20:52
мнение от
отношение клиент
в град Шумен

Днес, 7.02.2012 пътуяах за поредеден път с ваш автобус по линията София - Шабла. За многобройните си пътувания за последните четири години за първи път пътувах с толкова внимателни, учтиви и любезни шофьори. Искам да им благодаря за доброто отношение към пътниците, въпреки усложнената пътна опстановка през деня. :)

написано 07.02.2012г. сряда в 09:37
мнение от
отношение -- няма данни --

Изказвам своето огорчение от безотговорността на фирма Юнион-Ивкони ООД.От гр.Шумен съм и си закупих двупосочен билет Шумен-София-Шумен за датите 02.02.2012г. /12.00ч. Шумен-София/ и 03.02.2102г. /15,30ч. София-Шумен. На 03.02.2012г. в 15,20 ч. на автогара София обявиха,че автобуса на Ивкони в 15,30 ч. по линията София-Варна няма да пътува. Без обяснения.Метериологичните условия бяха нормалви, всички други автобуси пътуваха, пътят бе проходим.На стоянките на автогарата имаше поне един автобус на фирмата. Предполагам,че просто не Бяха продадени достатъчно билети и Ивкони реши да направи икономии. Това не значи обаче,че към пътницине с билети фирмата няма никакъв ангажимент. Служителкта на касата много спокойно и безразлично ми обясни че мога да пътувам с която фирма сама си избера и за моя сметка.Оказа се, Ивкони няма ангажимент да устрои хората със закупени билети. Още по-нетприятно беще, че в София на касата ,също много спокойно и безучастно ми обясниха,че парите за билета не могат да ми бъдат възстановени,той като същият е закупен в Шумен. На практика се получи,че бях длъжна да разполагам със средства да закупя още веднъж билет София-Шумен,без значение дали разполагам с такива средства.Нали имах билет и разчитах ,че пътя ми е обезпечен финансово ? За мен това е абсолютно недопустимо и непрофесионално. Когато отидох в Шумен на касата за възстановяване на стойността на нереализираното пътуване, също много спокойно и възпитано ми бе обяснено, че ми възстановяват  вместо 25 лева /половината от двупосочния билет/ само 22,00 лева,тай като съм пътувала еднопосочно. Тук не става въпрос за трите лева, но е пародоксално да бъда санкционирана сякаш аз съм се отказала да ползвам двупосочния билет.По-скоро фирмата ми дължи обезщетение за едностранно прекратяване на превозния договор без уважителни причиви.


Така че моята препоръка към пътуващите с Ивкони- не си купувайте предварително билети, особено двупосочни.Не  можете да разчитате , че пътуването ще се осъществи и плановете ви ще се реализират,камо ли да бъдете възмездени по някакък начин.

Заплащане
Уважение
Привилегии
Фирмена сигурност
Натоварване
Потенциал
Местоположение
Колеги
Работна среда

Показани мнения 21 - 30 от общо 283 |< « По-нови 1234567 По-стари » >|

Връзки
Сайтове за работа


ИнституцииЗа BGRABOTODATEL.COM

BGRabotodatel.com е сайт, в който всеки може да каже "Аз обичам моята работа" или "Аз мразя моята работа". BGRabotodatel.com е сайт за тези от вас, които желаят да започнат нова работа и искат да разберат какво мислят хората, които са работили или работят в дадената фирма. Интересуват Ви привилегиите, заплата, условия на работа, уважение - тук бихте могли да получите информация за българските работодатели от "кухнята", без да се налага да поемате излишни рискове. Ако има какво да кажете за Вашата работа, дайте своето мнение, но моля, направете го тактично и искрено.
BGRabotodatel.com не участва в писането на мненията в сайта! Тези мнения изразяват само и единствено личното мнение на техните автори!

81238 мнения за 7073 фирми!